Naturreligioner.kunskaper.nu

<< Tillbaka

Källkritik

När du gör ett arbete, till exempel i skolan, så skall du alltid vara källkritisk. Med källkritik menas att du inte bara ska anta att en bok, tidning, hemsida eller något annat medium har rätt. Du måste betrakta dem med ett kritiskt öga, och fråga dig själv några frågor. När du sedan skriver ditt arbete så har du dessa i åtanke.

Några bra frågor du bör ställa dig är:

Hemsidor:

Vi hoppas att vi fått dig att tänka till litet!

Denna hemsida ingår i Kunskaper.nu-nätverket. Vill du veta mer om oss? Gå till Kunskaper.nu. Är det något som du inte tycker stämmer, eller undrar du över något? Kontakta oss genom att skicka ett mail till

XHTML 1.0 Transitional CSS1/2 Kunskaper.nu! Information om Cookies

Naturreligioner.kunskaper.nu är designad av Isaac Keyet